fbpx

Přinášíme inovace do akademické komunikace

Čtěte více
Mezi naše klienty patří přední tuzemské i zahraniční akademické subjekty

Poskytujeme komplexní komunikační služby pro akademické instituce

Jsme první česká agentura, která se zaměřuje na akademickou komunikaci. Známe specifika práce v akademickém prostředí a rozumíme jim.
Vytváříme a realizujeme mezinárodní komunikační strategie pro instituce a diseminační plány ke grantovým návrhům.

Metodiky a školení

Zvýšíme kompetence akademických pracovníků v komunikaci vědy. Vytváříme  metodické manuály zaměřené na sociální sítě (Twitter), nová média (Wikipedie, Reddit) a scientometrii (altmetrika). K metodikám nabízíme i individuální a skupinová školení a konzultace. Více informací zde.

Akademický Twitter

Twitter je důležitý kanál pro akademickou komunikaci. Pomáhá šířit vědecké výsledky globálně. Specializujeme se na správu twitterových účtů v angličtině a internacionalizaci komunikace.

Nová média

Nová média doplňují ta tradiční, proto se věnujeme také jim. Online encyklopedie, vědecká fóra a sociální sítě v současnosti nabízejí široké spektrum možností pro efektivní komunikaci vědy. Komunikujeme akademické výsledky například na anglické Wikipedii, Facebooku, LinkedInu či na americkém Redditu.

Distribuce tiskových zpráv

Vytváříme tiskové zprávy v češtině i angličtině a distribujeme je globálně. Disponujeme unikátní databází 10 000+ novinářů z předních světových médií. Při rozesílání využíváme antispamové algoritmy. Zajistíme i publikaci zprávy v globálních médiích indexovaných Google News.

MOOC

Věnujeme se také online vzdělávání. Vytváříme například specializované volně dostupné online kurzy (tzv. MOOCs z anglického Massive Open Online Courses). Tyto kurzy mohou být zaměřené jak dovnitř organizace (například školení zaměstnanců), tak vně a cílit na širokou veřejnost (například studenty).

Další služby

Zajistíme například pravidelné vyhodnocení scientometrických dat vaší instituce v celosvětovém měřítku skrze software Elsevieru, Altmetric.com či Dimensions.ai. Vytváříme také weby k výzkumným projektům a poskytujeme další inovativní komunikační služby.

Analyzujeme data

Každá naše činnost je doplněna pečlivou analýzou dat. Dokládáme tím její impakt. Analyzujeme scientometrické údaje i aktivitu na sociálních sítích. Pro konkrétní představu o analýze dat z globální komunikace přikládáme níže případovou studii.

COVID-19: Případová studie

K získání přehledu o našich datech používáme metriky Altmetric.com.

Co říkají naši klienti?

Pomáháme institucím i jednotlivcům

 

Komunikace vědy

Název naší agentury je odvozen od pojmu komunikace vědy (science communication). Tento pojem se používá stále častěji. Může přitom označovat jak teoretický koncept a akademickou disciplínu, tak synonymum pro popularizaci vědy, či pouze označení pro komunikaci vědeckých výsledků. V tomto posledním slova smyslu jej také v rámci naší práce chápeme. Sciencecom Agency proto poskytuje komplexní komunikační služby a nástroje pro akademické instituce při diseminaci jejich vědeckých výsledků. Domníváme se totiž, že šíření vědeckých poznatků přispívá k rozvoji vzdělanostní společnosti, a pomáhá tak vytvářet lepší prostředí pro život.

Přečtěte si rozhovor o komunikaci vědy se zakladateli Sciencecom na portále vedavyzkum.cz.

Přečtěte si rozhovor o agentuře se zakladateli Sciencecom na portále researchjobs.cz.

O nás

Jsme první česká agentura, která má know-how, nástroje a zkušenosti k poskytování komplexních komunikačních služeb pro české vzdělávací a výzkumné organizace. V naší agentuře využíváme výhod, které přináší digitální technologie. Ty nám umožňují spolupracovat s profesionály z celého světa. To se hodí zejména při zahraniční komunikaci výsledků.

sciencecom-agency | Science Communication Agency | Petiska Eduard

Mgr. Eduard Petiška, Ph.D.

Jednatel

Eduard se v rámci svého doktorského studia věnoval výzkumu digitálních médií. Pracoval na Úřadu vlády České republiky na digitální komunikaci environmentálních témat a psal články o internetové problematice do Lidových novin. Později začal pomáhat akademikům komunikovat jejich výsledky v digitálním prostředí. Tato činnost mu přišla smysluplná, a proto inicioval založení Sciencecom Agency, na jejímž vedení se od té doby podílí. Zároveň také pracuje jako výzkumník na Univerzitě Karlově, kde pokračuje ve výzkumu digitálních médií.

sciencecom-agency | Science Communication Agency | Gavlas Tomas

PhDr. Tomáš Gavlas

Jednatel

Tomáš má více než 15 let zkušeností v online komunikaci. Ve vlastní agentuře pracoval na realizaci projektů pro více než 200 klientů, jako jsou Samsung, Microsoft, HP a Phillips. Kromě zakázek pro komerční subjekty má také zkušenosti s prací pro státní, neziskový a akademický sektor. Podílel se například na pořádání akcí pro studenty Univerzity Karlovy, Vysoké školy chemicko-technologické a Českého vysokého učení technického. Tomáš je absolventem Univerzity Karlovy, kde potkal Eduarda, s nímž také Sciencecom Agency spoluzaložil.

sciencecom-agency | Science Communication Agency | logo

Přinášíme inovace do akademické komunikace

SPOLEČNOST

Sciencecom Agency s.r.o.

IČO: 09491236