fbpx

Přinášíme inovace do akademické komunikace

Čtěte více

Poskytujeme komplexní komunikační služby pro akademické instituce

Jsme první česká agentura, která se zaměřuje na akademickou komunikaci.
Známe specifika práce v akademickém prostředí a rozumíme jim.

Strategie komunikace

Vytváříme a realizujeme strategie pro komplexní komunikaci a diseminační plány ke grantovým návrhům. Specializujeme se na sociální sítě a nová média. Zajišťujeme i metodickou oporu, školení a konzultace.

Akademický Twitter

Twitter je důležitý kanál pro akademickou komunikaci. Pomáhá šířit vědecké výsledky globálně. Specializujeme se na správu twitterových účtů v angličtině a internacionalizaci komunikace. Poskytujeme zároveň metodické materiály a know-how k vlastní twitterové komunikaci.

Nová média

Nová média doplňují ta tradiční, proto se věnujeme také jim. Českým i zahraničním. Komunikujeme akademické výsledky například na anglické Wikipedii, LinkedInu či na americkém Redditu.

Distribuce tiskových zpráv

Vytváříme tiskové zprávy v češtině i angličtině a distribujeme je globálně. Kromě kontaktů na tradiční agentury, jako ČTK či Reuters, disponujeme také unikátní databází 10 000+ novinářů z předních světových médií. Při rozesílání využíváme antispamové algoritmy. Zajistíme i publikaci zprávy v globálních médiích indexovaných Google News.

PPC kampaně

Zajistíme vaši viditenost formou cílené reklamy na hlavních sociálních sítích v globálním prostředí. Ať již cílíte na oslovení potenciálních studentů, doktorandů či akademických pracovníků. Umíme to na Googlu, Facebooku, Instagramu i dalších globálních sítích. Vše průběžně vyhodnocujeme za účelem efektivity vynaložených nákladů.

Analýza dat instituce

Zajistíme také pravidelné vyhodnocení scientometrických dat vaší instituce v globálním prostředí skrze software Elsevieru, Altmetric.com či Dimensions.ai.

Analyzujeme data

Každá naše činnost je doplněna pečlivou analýzou dat. Dokládáme tím její impakt. Analyzuje scientometrické údaje i aktivitu na sociálních sítích. Pro konkrétní představu analýzy dat z globální komunikace přikládáme níže případovou studii.

COVID-19: Případová studie

K získání přehledu o našich datech používáme metriky Altmetric.com

Co říkají naši klienti?

Pomáháme institucím i jednotlivcům

 

Komunikace vědy

Název naší agentury je odvozen od pojmu komunikace vědy (science communication). Tento pojem se používá stále častěji. Může přitom znamenat jak teoretický koncept a akademickou discplínu, tak synonymum pro popularizaci vědy, či zcela prostě pouze označení pro komunikaci vědeckých výsledků. V tomto posledním slova smyslu jej také v rámci naší práce chápeme. Sciencecom Agency proto poskytuje komplexní komunikační služby a nástroje pro akademické instituce při komunikaci jejich vědeckých výsledků. Domníváme se totiž, že šíření vědeckých poznatků přispívá k rozvoji vzdělanostní společnosti, a pomáhá tak vytvářet lepší prostředí pro život.

Přečtěte si rozhovor o komunikaci vědy se zakladateli Sciencecom na portále vedavyzkum.cz

Přečtěte si rozhovor o agentuře se zakladateli Sciencecom na portále researchjobs.cz

O nás

Jsme první česká agentura, která má know-how, nástroje a zkušenosti k poskytování komplexních komunikačních služeb pro české vzdělávací a výzkumné organizace. V naší agentuře využíváme výhod, které přináší digitální technologie. Ty nám umožňují spolupracovat s profesionály z celého světa. To se hodí zejména při zahraniční komunikaci výsledků. Vše ale koordinuje naše vedení v Praze.

sciencecom-agency | Science Communication Agency | Petiska Eduard

Mgr. Eduard Petiška, Ph.D.

Managing partner

Eduard se v rámci svého doktorského studia věnoval výzkumu digitálních médií. Při studiu pracoval na Úřadu vlády na digitální komunikaci environmentálních témat a psal články o internetové problematice do Lidových novin. Zároveň začal pomáhat akademikům komunikovat jejich výsledky v digitálním prostředí. Tato činnost mu přišla smysluplná, po dokončení studia proto incioval založení Sciencecom Agency, na jejímž vedení se od té doby podílí. Zároveň také pracuje jako výzkumník na Univerzitě Karlově, kde pokračuje ve výzkumu digitálních médií.

sciencecom-agency | Science Communication Agency | Gavlas Tomas

PhDr. Tomáš Gavlas

Managing partner

Tomáš má více než 15 let zkušeností v online komunikaci. Ve své agentuře pracoval na realizaci projektů pro více než 200 klientů jako jsou Samsung, Microsoft, HP a Phillips. Kromě zakázek pro komerční subjekty má také zkušenosti s prací pro státní, neziskový a akademický sektor. Podílel se například na pořádání akcí pro studenty Univerzity Karlovy, Vysoké školy chemicko-technologické a Českého vysokého učení technického. Tomáš je absolventem Univerzity Karlovy, kde potkal Eduarda, s nímž také Sciencecom Agency spoluzaložil.

sciencecom-agency | Science Communication Agency | logo

Přinášíme inovace do akademické komunikace

SPOLEČNOST

Sciencecom Agency s.r.o.

IČO: 09491236